česky english deutsch <<< >>>

Údolí Salašky

Kostel sv. Jana

Součástí areálu archeoskanzenu na Modré je i vyvýšenina v polní trati Díl u Božího syna, kde si můžete prohlédnout základy kostela, postaveného patrně na rozhraní 8. a 9. století, jehož novodobá hypotetická rekonstrukce stojí coby turistická atrakce v jejich těsné blízkosti. Kostel je ztotožňován s kostelíkem sv. Jana, jenž je zmiňován v listinách krále Přemysla Otakara I. v letech 1202 a 1228, v souvislosti s tehdy budovaným cisterciáckým klášterem na Velehradě. V této době sloužil jako provizorium k bohoslužbám pro tamní mnichy. Strohá jednolodní stavba bývá spojována s kostely tzv. iroskotského typu.

Zánik kostela bývá kladen do konce 17. století, jiní hovoří o období po zrušení velehradského kláštera (1784). Zapomenuté základy objevil, vytyčil a v roce 1911 odkryl konzistorní rada, archeolog Jan Nevěřil, který je zařadil do cyrilometodějského období. Následný revizní výzkum provedl v letech 1953–54 archeolog Vilém Hrubý, který potvrdil a rozšířil Nevěřilovy závěry.

Užitečné informace

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 6.250', E 17° 24.397'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Bořek Žižlavský
Tel.:723 335 894
http://