česky english deutsch >>>

Údolí Salašky

Archeoskanzen na Modré

Archeologický skanzen na Modré je ukázkou ideální podoby slovanského opevněného sídliště z doby Velké Moravy. Tvoří jej stavby, jejichž zahloubené části mají předlohu ve skutečných objektech z období 9. století. Nadzemní části staveb mají charakter hypotetických rekonstrukcí, které však vznikly na podkladě konkrétních nálezů.

Archeoskanzen se člení na funkční celky a areály. První představuje opevnění, na něž navazuje areál obytný a hospodářský, který plynule přechází v areál, kde žili představitelé tehdejší moci. Církevní část najdete poněkud stranou, na blízké výšině. Skanzen uzavírá řemeslnický areál, občerstvení a informační centrum se zázemím. Archeoskanzen, který provozuje obec Modrá, je celoročně přístupný veřejnosti a ožívá několika bohatě navštěvovanými tematickými programy.

Užitečné informace

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 6.174', E 17° 24.454'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Bořek Žižlavský
Tel.:723 335 894
http://