česky english deutsch polski <<< >>>

Vítejte v CHKO Jeseníky

Česká Ves

Přinášíme vám nový systém informací o přírodě Jeseníků. Můžete si je na zajímavých místech stáhnout přímo do vašeho mobilního telefonu.

Chráněná krajinná oblast Jeseníky byla vyhlášena v roce 1969 na ploše 744 km². Chrání přírodní bohatství a zachovalou krajinu Jeseníků. K přírodnímu bohatství Jeseníků patří alpínské bezlesí, horské smrkové lesy, zachovalé bučiny, vrchovištní rašeliniště, podhorské louky. Na těchto biotopech našla svá útočiště řada vzácných druhů rostlin i živočichů.

Kostel sv. Josefa má zajímavé dvouvěžové řešení. Byl postaven ze sbírek darů katolíků, vysvěcen v roce 1928. Byl nazýván skvostem v údolí Bělé. Nejstarší v obci je budova Šoltézství, č.p. 84, zmiňována již před rokem 1550. Byla sídlem vedení obce až do roku 1919. Naproti této budovy se nachází další významná památka, Mariánský sloup z bílého mramoru z roku 1876. Nachází se však v soukromé zahradě. Nedaleko se nachází Přírodní památka Chebzí. Jedná se o sušší louku nedaleko osady Chebzí, na které roste hodně druhů orchidejí. Je tu největším výskyt populace prstnatce bezového v CHKO Jeseníky. Vydáte-li se po modré značce z ulice Úzká směrem ke zdejší dominantě – Zlatému Chlumu, narazíte na Hornickou naučnou stezku, která na několika tabulích mapuje historii těžby zlata v těchto místech.

Ochrana přírody

Přírodovědně nejcennější a zároveň turisticky nejatraktivnější území v CHKO Jeseníky jsou chráněna v národních přírodních rezervacích (NPR) Praděd, Rejvíz, Šerák-Keprník a Rašeliniště Skřítek a v dalších 24 přírodních rezervacích a památkách.

Užitečné informace

O přírodu Chráněné krajinné oblasti Jeseníky pečuje Správa CHKO Jeseníky se sídlem v Jeseníku.

GPS pozice

N 50° 15.134', E 17° 13.372'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Actaea
Mgr.Kateřina Kočí
Karlovice
Tel.:777044758
e-mail:info@actaea.cz
http://www.actaea.cz