česky english deutsch >>>

Kolem Starých Hutí

Z historie Starých Hutí

Z historie Starých Hutí

Malá obec Staré Hutě lemuje oba břehy říčky Kyjovky či Stupavky, která pramení pod vrcholem kopce Vlčáku.

Její název napovídá, že vznikla v souvislosti se založením zdejších skelných hutí někdy na samém počátku 18. století, na pozemcích buchlovského panství. S příchodem nových sklářských řemeslníků přicházely i jejich rodiny, zapouštějící často natrvalo své kořeny v těchto jinak nehostinných chřibských místech. Ke sklářským objektům přibývala jejich chudá stavení z kamene a hlíny, krytá doškovými střechami. Lidé živící se hospodařením tu od nejstarších dob víceméně živořili. Chovali dobytek, ovce a pěstovali žito, oves, brambory, zelí a ovoce. Na konci 19. století, po zániku sklářské huti, se odsud lidé stěhovali do širokého okolí za prací. Jiní se snažili nalézt náhradní způsob obživy, jakým byla například výroba perleťových knoflíků. Vedle více než stovky stálých obyvatel je obec v současnosti z velké části osídlena chalupáři.

Užitečné informace

On-line informační systém v Chřibech vytvořilo Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty, o.p.s. v úzké spolupráci s Expedicí Chřiby.

GPS pozice

N 49° 7.738', E 17° 16.655'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Expedice Chřiby
Bořek Žižlavský
Tel.:723 335 894
http://