česky english polski <<< >>>

Okolí Jablunkova

Jackové

V 17. a 18. století se v Polsku rozšířila myšlenka, že místní šlechta pochází ze starověkého kmene Sarmatů. Sarmaté byli kočovníci, kteří v 6. století př. n. l. obývali lesostepi východní Evropy. Nakolik byla tato domněnka správná, se můžeme dnes jen dohadovat. Zajímavé ale je, že v 18. století se objevilo označení obyvatel Jablunkova jako Jackové. Podle lidové tradice se mělo jednat o odvozeninu od slova Jazygové, což byl jeden z kmenů již zmiňovaných Sarmatů a právě k nim vzahovali někteří Jablunkované svůj původ. Ještě počátkem 20. století zde žilo několik desítek osob, které se považovaly za potomky Jazygů. Měli údajně menší postavu a velmi brzy zestárli. Oprávněnost takového tvrzení lze dnes už jen velmi těžko doložit. Pravdou však zůstává, že Jablunkované se od obyvatel okolních horských vesnic lišili i krojem. Podobal se spíše oděvu uherskému a býval mnohem honosnější než kroj horalů. Současným nositelem označení Jackové se stal od roku 1973 místní folklorní soubor, který se snaží zachovávat tradice a zvyky z celého Jablunkovska. Od roku 1999 každoročně v Jablunkově pořádá dětský mezinárodní folklorní festival – Jackové dětem. Více informací o folklorním souboru Jackové najdete na: http://www.jackove.estranky.cz.

GPS pozice

N 49° 34.472', E 18° 45.729'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea, o.s.
http://