česky <<< >>>

PP Hynčicovy skály

Letní květena

Základní informace

Přírodní památka Hynčicovy skály v k.ú. Viničné Šumice s výměrou 0,13 ha chrání fragment teplomilných společenstev na skalním útvaru z kulmských slepenců. Vyhlášena byla v roce 1984, leží v nadmořské výšce 305 m n.m. a je tvořena asi 18 metrů vysokou skálou. Území je nedílnou součástí rozsáhlého komplexu prudkých jižních svahů, ohraničujících Drahanskou vrchovinu na jihu proti Vyškovskému úvalu, s tradiční pestrou mozaikou různorodě zemědělsky využívaných ploch jako vinic, sadů, zahrad, políček nebo luk.

Letní květena

Začátkem léta ovládnou temeno skály žlutě kvetoucí divizny rakouské (Verbascum austriacum), v srpnu pak bohaté porosty rozrazilu klasnatého (Pseudolysimachion spicatum). Osluněné jižně exponované partie skal jsou královstvím netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera), jehož porosty dodávají tomuto území specifický charakter a přízemní listy vytvářejí charakteristické kulovité hustě nahloučené růžice. Jde o původní skalničku naší krajiny, která rozkvétá zpravidla během druhé dekády července. Statná žlutá květenství další z charakteris­tických rostlin skály se objevují během první poloviny července, ale již od konce dubna můžeme nacházet pomalu vzrůstající rostliny. Jde o lnici kru- činkolistou (Linaria genistifolia), vzdáleně připomínající žlutě kvetoucí diviznu. Každoročně tu kvetou desítky a desítky rostlin.

GPS pozice

N 49° 13.037', E 16° 50.255'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://