česky <<< >>>

PP Hynčicovy skály

Jarní květena

Základní informace

Přírodní památka Hynčicovy skály v k.ú. Viničné Šumice s výměrou 0,13 ha chrání fragment teplomilných společenstev na skalním útvaru z kulmských slepenců. Vyhlášena byla v roce 1984, leží v nadmořské výšce 305 m n.m. a je tvořena asi 18 metrů vysokou skálou. Území je nedílnou součástí rozsáhlého komplexu prudkých jižních svahů, ohraničujících Drahanskou vrchovinu na jihu proti Vyškovskému úvalu, s tradiční pestrou mozaikou různorodě zemědělsky využívaných ploch jako vinic, sadů, zahrad, políček nebo luk.

Jarní květena

Začátkem jara se objevují porosty mochny písečné (Potentilla arenaria) nebo pryšce chvojky (Euphorbia cyparissias). Koncem dubna rozkvétá třešeň křovitá (Cerasus fruticosa), dorůstající jen do výšky 40–50 cm. Poté se temeno skal barví bílými porosty stepní trávy kavylu sličného (Stipa pulcherrima) a růžově kvetoucí smolničky obecné (Steris viscaria). Přízemní porosty netřesku jsou na skále k vidění po celý rok, během druhé poloviny dubna mají charakteristický červenavý nádech. Ve skále kvete kosatec pestrý (Iris variegata) a další druhy rostlin. Koncem května vrcholí rozkvět kakostu krvavého (Geranium sanguienum) a mochny stříbrné (Potentilla argentea). Z keřů je nejpočetněji zastoupena třešeň křovitá (Cerasus fruticosa), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare) nebo skalníky.

GPS pozice

N 49° 13.040', E 16° 50.284'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://