česky >>>

PP Hynčicovy skály

Historie a ochrana lokality

Základní informace

Přírodní památka Hynčicovy skály v k.ú. Viničné Šumice s výměrou 0,13 ha chrání fragment teplomilných společenstev na skalním útvaru z kulmských slepenců. Vyhlášena byla v roce 1984, leží v nadmořské výšce 305 m n.m. a je tvořena asi 18 metrů vysokou skálou. Území je nedílnou součástí rozsáhlého komplexu prudkých jižních svahů, ohraničujících Drahanskou vrchovinu na jihu proti Vyškovskému úvalu, s tradiční pestrou mozaikou různorodě zemědělsky využívaných ploch jako vinic, sadů, zahrad, políček nebo luk.

Historie a ochrana lokality

Ještě v roce 1953 byl celý komplex jižních svahů jen sporadicky porostlý dřevinami, hlavně keři a ovocnými stromy a byl zemědělsky extenzivně využíván. Poté byly mnohé pozemky postupně opuštěny a měnily se v travobylinná až dřevinná lada. Volné skalnaté plochy byly stále menší a na ústupu byla většina významných druhů rostlin. Rychle expandovaly zejména trnky obecné, svídy krvavé nebo růže šípkové. Na konci minulého století byl v území proveden velký zásah, při kterém nebyly dotčeny místní duby ani ojedinělý dřín obecný, ale téměř všechny ostatní keře byly vyřezány. Zásah však významně přispěl k optimalizaci podmínek pro rozvoj cenných teplomilných společenstev. Dnes lze konstatovat, že celé území je stabilizované s plošně obnovenými podmínkami pro rozvoj teplomilných společenstev a celkovým estetickým zhodnocením malebné skalnaté lokality.

GPS pozice

N 49° 13.015', E 16° 50.315'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://