česky english deutsch <<< >>>

PR Mušenice

Bezobratlí

Základní informace Přírodní rezervace Mušenice v katastrálním území Rašovice u Bučovic s výměrou 14,30 ha chrání teplomilné trávníky na podloží třetihorních vápnitých jílů, slínů a pískovců s pomístními překryvy spraší. Leží v nadmořské výšce 236–300 m n.m. na jižně až jihozápadně orientovaných svazích. Je tvořena rozsáhlým komplexem volných travnatých ploch s roztroušenými dřevinami v severní části a lesním porostem v části jižní. Předmětem ochrany jsou teplomilná společenstva rostlinných druhů a druhově bohatých společenstev světlých hájů. Z chráněných rostlinných druhů byly zaznamenány např. vstavač vojenský (Orchis militaris), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) nebo len žlutý (Linum flavum).

Bezobratlí Nejcennější jsou pestrá společenstva teplomilného hmyzu. Pravidelným zjevem je kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Bohatě jsou zastoupeni denní motýli. Z těch nejvýznamnějších můžeme jmenovat otakárka ovocného (Iphiclides podalirius), soumračníka černohnědého (Heteropteris morpheus), okáče voňavkového (Brintesia circe), žluťáska jižního (Colias alfacariensis), běláska hrachorového (Leptidea sinapis) nebo hnědáska černýšového (Melitaea athalia). V rezervaci žije početná populace kriticky ohroženého modráska Rebelova (Maculinea rebeli). Žije zde však více druhů ohrožených modrásků: modrásek vikvicový (Polyommatus coridon), modrásek jetelový (Polyommatus bellargus), modrásek hnědoskvrnný (Polyommatus daphnis), modrásek vičencový (Polyommatus thersites) nebo modrásek kozincový (Glaucopsyche alexis).

GPS pozice

N 49° 7.321', E 16° 56.166'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://