česky english deutsch <<< >>>

PR Mušenice

Letní květena

Základní informace Přírodní rezervace Mušenice v katastrálním území Rašovice u Bučovic s výměrou 14,30 ha chrání teplomilné trávníky na podloží třetihorních vápnitých jílů, slínů a pískovců s pomístními překryvy spraší. Leží v nadmořské výšce 236–300 m n.m. na jižně až jihozápadně orientovaných svazích. Je tvořena rozsáhlým komplexem volných travnatých ploch s roztroušenými dřevinami v severní části a lesním porostem v části jižní. Předmětem ochrany jsou teplomilná společenstva rostlinných druhů a druhově bohatých společenstev světlých hájů. Z chráněných rostlinných druhů byly zaznamenány např. vstavač vojenský (Orchis militaris), okrotice bílá (Cephalanthera damasonium) nebo len žlutý (Linum flavum).

Letní květena Od začátku června jsou v centrálních partiích volných travnatých ploch místy bohaté porosty bílojetele německého (Dorycnium germanicum). Ve stejnou dobu se velmi sporadicky v jižních partiích volných travnatých ploch objevují kvetoucí rostliny lnu tenkolistého (Linum tenuifolium). V druhé polovině června můžeme vzácně nalézt nějakou kvetoucí rostlinu pětiprstky žežulníku (Gymnadenia conopsea). Zpravidla v první polovině července vrcholí v centrálních partiích nelesní části území rozkvět bohatých porostů hořce křížatého (Tretorhiza cruciata).

GPS pozice

N 49° 7.088', E 16° 56.518'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://