česky english deutsch <<< >>>

PP Roviny

Letní květena

Základní informace

Přírodní památka Roviny v katastrálním území Nevojice s výměrou 7,78 ha chrání teplomilné trávníky na podloží třetihorních vápnitých jílů, slínů a pískovců s pomístními překryvy spraší. Leží v nad-mořské výšce 258–322 m n.m. v různorodě orientovaných svazích a je tvořena rozsáhlým komplexem volných travnatých ploch s roztroušenými až ostrůvkovitými porosty dřevin. Vyskytují se zde vzácné druhy rostlin např. třemdava bílá (Dictamnus albus), oman mečolistý (Inula ensifolia), vstavač vojenský (Orchis militaris), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum). Lokalita je rovněž domovem teplomilných druhů živočichů.

Letní květena

V polovině června bývají v jižní části území v plném květu pomístní porosty pcháče panonského (Cirsium pannonicum). Koncem června ovládají velké plochy území bohaté porosty omanu mečolistého (Inula ensifolia). V lesnatějších partiích území můžeme objevit některé zajímavé rostliny vázané na „lesní“ prostředí jako je konvalinka vonná (Convallaria majalis), kokořík mnohokvětý (Polygonatum multiflorum) nebo žindava evropská (Sanicula europaea). Kolem poloviny července se vzácně objevují kvetoucí statné rostliny divizny rakouské (Verbascum austriacum). Poněkud později se pak objevují rozrazily klasnaté (Pseudolysimachion spicatum). Jen vzácně můžeme nalézt bělozářku větevnatou (Anthericum ramosum) nebo zvonek moravský (Campanula moravica).

GPS pozice

N 49° 9.236', E 17° 3.275'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://