česky english deutsch <<< >>>

PP Roviny

Jarní květena

Základní informace

Přírodní památka Roviny v katastrálním území Nevojice s výměrou 7,78 ha chrání teplomilné trávníky na podloží třetihorních vápnitých jílů, slínů a pískovců s pomístními překryvy spraší. Leží v nad-mořské výšce 258–322 m n.m. v různorodě orientovaných svazích a je tvořena rozsáhlým komplexem volných travnatých ploch s roztroušenými až ostrůvkovitými porosty dřevin. Vyskytují se zde vzácné druhy rostlin např. třemdava bílá (Dictamnus albus), oman mečolistý (Inula ensifolia), vstavač vojenský (Orchis militaris), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum). Lokalita je rovněž domovem teplomilných druhů živočichů.

Jarní květena

Předzvěst jara je v území na přelomu března a dubna spojena s rozkvětem dřínu obecného (Cornus mas) a ve stejnou dobu se objevují první kvetoucí byliny a trávy. V druhé polovině dubna je atmosféra ve velkých plochách území daná vrcholem rozkvětu přebohatých porostů prvosenky jarní (Primula veris). V prvních květnových dnech pak definitivní nástup jara oznamuje nevelká populace sasanky lesní (Anemone sylvestris). Zpravidla během druhé květnové dekády dochází v území k působivému rozkvětu dvou druhů orchidejí – statných vstavačů. Oba druhy sice kvetou současně, ale vstavač nachový (Orchis purpurea) má zřetelný předstih oproti daleko hojnějšímu vstavači vojenskému (Orchis militaris).

GPS pozice

N 49° 9.196', E 17° 3.096'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://