česky english deutsch >>>

PP Roviny

Historie a ochrana lokality

Základní informace

Přírodní památka Roviny v katastrálním území Nevojice s výměrou 7,78 ha chrání teplomilné trávníky na podloží třetihorních vápnitých jílů, slínů a pískovců s pomístními překryvy spraší. Leží v nadmořské výšce 258–322 m n.m. v různorodě orientovaných svazích a je tvořena rozsáhlým komplexem volných travnatých ploch s roztroušenými až ostrůvkovitými porosty dřevin. Vyskytují se zde vzácné druhy rostlin např. třemdava bílá (Dictamnus albus), oman mečolistý (Inula ensifolia), vstavač vojenský (Orchis militaris), medovník meduňkolistý (Melittis melissophyllum). Lokalita je rovněž domovem teplomilných druhů živočichů.

Historie a ochrana lokality

V minulosti bylo území využíváno jako pastvina či ovocné sady – ve svazích jsou dobře patrné četné tvary agrárních teras z dřívějšího zemědělského využívání území. Díky zemědělskému využívání bylo tehdy území porostlé dřevinami jen sporadicky. Dřeviny se ale v druhé polovině minulého století značně rozšířily v neprospěch volných travnatých ploch. V posledních 10–15 letech byly v území provedeny rozsáhlé rekonstrukční zásahy spočívající v redukcích náletových dřevin a keřových porostů ve prospěch volných ploch s teplomilnými společenstvy. V současné době je v území prováděno v rámci managementu především každoroční kosení vytipovaných dílčích ploch.

GPS pozice

N 49° 9.120', E 17° 3.096'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://