česky <<< >>>

PP Velatická slepencová stráň

Květena

Základní informace Přírodní památka Velatická slepencová stráň v k.ú. Velatice s výměrou 0,42 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání především teplomilná společenstva ve skalnatých svazích z kulmských slepenců. Leží v nadmořské výšce 280–310 m n.m. a je tvořena západně až jihozápadně orientovanými prudkými skalnatými svahy. Svahy jsou ve středních a vyšších partiích porostlé teplomilnými společenstvy s roztroušenými dřevinami, v dolních partiích pak porosty lesního charakteru.

Květena Jaro začíná rozkvětem koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), jehož populace dosahuje až několika set rostlin. Na temenech skal jsou bohatá společenstva drobných jarních efemér, vzácný lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), fialkové pumpavy rozpukové (Erodium citutarium), červené hluchavky nachové (Lamium purpurea) nebo modře kvetoucí rozrazily.

Poté rozkvétají stovky kosatců nízkých (Iris pumila), večernice smutné (Hesperis tristis) a rozrazily rozprostřené (Veronica prostrata).

Koncem června kvete nádherná stepní tráva – kavyl tenkolistý (Stipa tirsa), atraktivní je i strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica).

V červenci žlutě kvetou divizny rakouské (Verbascum austriacum), bílé sesely sivé (Seseli osseum), bělozářky větevnaté (Anhericum ramosum), kavyl vláskovitý (Stipa capillata) a rozrazily klasnaté (Pseudolysimachion spicatum).

GPS pozice

N 49° 11.559', E 16° 45.363'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://