česky english deutsch <<<

PP Velký Hájek

Další vzácné rostliny

Základní informace Přírodní památka Velký Hájek leží nad levým břehem řeky Říčky na severním okraji obce Šlapanice. Jedná se o ostrůvek teplomilných společenstev na skalních útvarech kulmských slepenců a fragmenty lesních společenstev suťového a dubohabrového lesa a také teplomilné doubravy. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1984 na rozloze 2,59 ha. Spolu s nedalekými dalšími třemi přírodními památkami (PP Horka, PP Návrší a PP Andělka a Čertovka) byla přírodní památka Velký Hájek zařazena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 jako EVL Šlapanické slepence.

Další vzácné rostliny

Ve Velkém hájku bylo doposud nalezeno více než 150 druhů vyšších rostlin. Z toho jde v 75 případech o druhy významné: zvláště chráněné (15) nebo ohrožené zařazené na Červeném seznamu (60). Ze silně ohrožených zákonem chráněných druhů se jedná o koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), jehož posledních pár trsů přežívá na světlině nad silnicí a lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), najdeme jej rovněž na světlině nad silnicí, ale jeho porosty jsou na rozdíl od dříve jmenovaného druhu bohaté. V dolních partiích světliny nad silnicí jsou během druhé poloviny května nápadné modrofialové květy chrpy chlumní (Cyanus triumfettii), dalšího ze zdejších zvláště chráněných druhů zařazených mezi druhy ohrožené. Z ohrožených dřevin zde roste teplomilný dřín obecný (Cornus mas). Tento keř velmi časně z jara kvete žlutými květy a je tedy významnou potravou pro včely. Plody jsou 2 – 3 cm velké červené peckovice, tvarem podobné olivám, dozrávají od konce srpna a jsou jedlé. (Více informací naleznete v publikaci J. a K. Martiškových na http://www.kr-jihomoravsky.cz/…ky_hajek.pdf).

GPS pozice

N 49° 10.618', E 16° 43.263'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://