česky english deutsch <<< >>>

PP Velký Hájek

Vzácné lesní druhy

Základní informace Přírodní památka Velký Hájek leží nad levým břehem řeky Říčky na severním okraji obce Šlapanice. Jedná se o ostrůvek teplomilných společenstev na skalních útvarech kulmských slepenců a fragmenty lesních společenstev suťového a dubohabrového lesa a také teplomilné doubravy. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1984 na rozloze 2,59 ha. Spolu s nedalekými dalšími třemi přírodními památkami (PP Horka, PP Návrší a PP Andělka a Čertovka) byla přírodní památka Velký Hájek zařazena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 jako EVL Šlapanické slepence.

Vzácné lesní druhy

V teplomilné doubravě vzácně najdeme i některé ohrožené lesní druhy. V květnu je zde možné nalézt statné rostliny medovníku meduňkolistého (Melittis melissophyllum), rostlina dorůstá až 60 cm výšky a růžové květy slabě voní po medu, patří mezi zákonem chráněné ohrožené druhy. Také kamejka modronachová (Lithospermum purpurocaeruleum) vykvétá v průběhu května, květy mají nejprve purpurovou barvu, která se postupně mění v azurově modrou, jak také napovídá její druhové jméno. V červenci zde v některých letech rozkvétá růžová lilie zlatohlávek (Lilium martagon), pokud nekvete, snadno ji v lesním podrostu přehlédnete. Také tento druh patří mezi ohrožené, zákonem chráněné druhy. (Více informací naleznete v publikaci J. a K. Martiškových na http://www.kr-jihomoravsky.cz/…ky_hajek.pdf).

GPS pozice

N 49° 10.583', E 16° 43.384'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://