česky english deutsch <<< >>>

PP Velký Hájek

Jarní aspekt

Základní informace Přírodní památka Velký Hájek leží nad levým břehem řeky Říčky na severním okraji obce Šlapanice. Jedná se o ostrůvek teplomilných společenstev na skalních útvarech kulmských slepenců a fragmenty lesních společenstev suťového a dubohabrového lesa a také teplomilné doubravy. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1984 na rozloze 2,59 ha. Spolu s nedalekými dalšími třemi přírodními památkami (PP Horka, PP Návrší a PP Andělka a Čertovka) byla přírodní památka Velký Hájek zařazena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 jako EVL Šlapanické slepence.

Jarní aspekt

V listnatých lesích se můžeme začátkem jara setkat s úžasným barevným divadlem. Pod dosud neolistěnými stromy vykvétají rostliny, které využívají krátkou dobu plného slunce, předtím než je zastíní listy stromů. Tomuto jevu se říká jarní aspekt. Na území přírodní památky Velký Hájek je tento jev obzvláště patrný. Od konce března zde rozkvétají doslova barevné koberce květin. Najdeme zde dymnivky duté (Corydalis cava) i dymnivky plné (Corydalis solida), které kvetou v různých odstínech růžové, fialové a bílé barvy. Žlutě zde kvete prvosenka jarní (Primula veris), sasanka pryskyřníkovité (Anemone ranunculoides) a orsej jarní (Ficaria verna). Hojná je i bíle kvetoucí sasanka lesní (Anemone sylvestris). Ojediněle narazíme i na modré květy jaterníku podléšky (Hepatica nobilis). Při důkladnějším průzkumu objevíme i nenápadnou rostlinku se zelenými květy pižmovku mošusovou (Adoxa moschatelina). (Více informací naleznete v publikaci J. a K. Martiškových na http://www.kr-jihomoravsky.cz/…ky_hajek.pdf).

GPS pozice

N 49° 10.612', E 16° 43.255'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://