česky english deutsch <<<

PP Návrší

Okrotice bílá

Základní informace

Přírodní památka Návrší leží nad levým břehem řeky Říčky na severním okraji obce Šlapanice. Jedná se o ostrůvek teplomilných společenstev na skalních útvarech kulmských slepenců. Na temeni Návrší jsou mělké a vysychavé půdy umožňující růst jen nízkého až mezernatého travního porostu. Jde o klíčovou plochu z hlediska výskytu cenných teplomilných společenstev. Ve východní části území je vysázený dubový remízek. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1984 na rozloze 0,93 ha. Spolu s nedalekými dalšími třemi přírodními památkami (PP Horka, PP Velký Hájek a PP Andělka a Čertovka) byla přírodní památka Návrší zařazena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 jako EVL Šlapanické slepence.

Okrotice bílá

Během 50. let minulého století byla část přírodní památky zalesněna dubem letním (Quercus robur). V následujících desetiletích došlo v jeho bylinném patře k samovolnému uchycení lesního druhu orchideje – okrotice bílé (Cephalanthera damasonium). Již v roce 1992 zde bylo sečteno 140 kvetoucích rostlin. Dnes zde v některých letech koncem května vykvétá více než tisíc rostlin tohoto ohroženého druhu. V posledních letech se rostliny početně rozšířily i do uvolněných ploch od okraje porostu směrem k temeni návrší. Podobně byly rychle obsazeny uvolněné plochy po redukci dřevin v trase elektrovodu, který dubový remízek přetíná.

Více informací naleznete v publikaci J. a K. Martiškových na http://www.kr-jihomoravsky.cz/…0_navrsi.pdf.

GPS pozice

N 49° 10.619', E 16° 43.329'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://