česky english deutsch <<< >>>

PP Návrší

Teplomilná květena

Základní informace

Přírodní památka Návrší leží nad levým břehem řeky Říčky na severním okraji obce Šlapanice. Jedná se o ostrůvek teplomilných společenstev na skalních útvarech kulmských slepenců. Na temeni Návrší jsou mělké a vysychavé půdy umožňující růst jen nízkého až mezernatého travního porostu. Jde o klíčovou plochu z hlediska výskytu cenných teplomilných společenstev. Ve východní části území je vysázený dubový remízek. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1984 na rozloze 0,93 ha. Spolu s nedalekými dalšími třemi přírodními památkami (PP Horka, PP Velký Hájek a PP Andělka a Čertovka) byla přírodní památka Návrší zařazena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 jako EVL Šlapanické slepence.

Teplomilná květena

Koncem dubna jsou pro temeno Návrší charakteristické bohaté porosty kostřavy walliské (Festuca valesiaca). Jedná se o vytrvalou trávu rostoucí v hustých trsech, dorůstající výšky 20 – 50 cm. Patří mezi typické zástupce stepní vegetace. Na území přírodní památky Návrší rozkvétá kostřava waleská zpravidla koncem května, kdy je doplňována růžovými porosty hvozdíku Pontederova (Dianthus pontederae), bílým svízelem sivým (Galium glauca) a růžovými koberci mateřídoušky časné (Thymus praecox). V červnu je pak nepřehlédnutelným druhem modřenec chocholatý (Muscari comosum), vzácně narazíme i na nějakou rostlinu česneku kulatohlavého (Allium sphaerocephalon). Ze zvláště chráněných druhů zde roste kozinec vičencovitý (Astragalus onobrychis) a lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites).

Více informací naleznete v publikaci J. a K. Martiškových na http://www.kr-jihomoravsky.cz/…0_navrsi.pdf.

GPS pozice

N 49° 10.715', E 16° 43.503'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://