česky english deutsch >>>

PP Návrší

Historie a ochrana lokality

Základní informace

Přírodní památka Návrší leží nad levým břehem řeky Říčky na severním okraji obce Šlapanice. Jedná se o ostrůvek teplomilných společenstev na skalních útvarech kulmských slepenců. Na temeni Návrší jsou mělké a vysychavé půdy umožňující růst jen nízkého až mezernatého travního porostu. Jde o klíčovou plochu z hlediska výskytu cenných teplomilných společenstev. Ve východní části území je vysázený dubový remízek. Přírodní památka byla vyhlášena v roce 1984 na rozloze 0,93 ha. Spolu s nedalekými dalšími třemi přírodními památkami (PP Horka, PP Velký Hájek a PP Andělka a Čertovka) byla přírodní památka Návrší zařazena do soustavy evropsky významných lokalit Natura 2000 jako EVL Šlapanické slepence.

Historie a ochrana lokality

V roce 1914 byla lokalita popisována jako holé návrší a ještě v roce 1953 je z leteckého snímku patrné, že celé území bylo v podstatě prosté jakéhokoliv dřevinného patra. Východní část byla patrně ještě zemědělsky obhospodařována. Západní část s aktuálně nejcennějšími teplomilnými společenstvy byla pravděpodobně jen kosena nebo již tehdy ponechána ladem. Až v dalších letech byl ve východní části území vysázen dubový remízek a následně po většině obvodu vlastního návrší i další dřeviny.

V jihovýchodních partiích západní části území byly vysazeny borovice lesní (Pinus sylvestris), podél západního okraje dubového remízku pak linie cizorodého javoru jasanolistého (Acer negundo). Borovice i nepůvodní javory se začaly rychle šířit a zarůstat celou lokalitu. Od roku 2003 probíhá redukce borovic a náletových dřevin, došlo k odstranění javorů jasanolistých. Od roku 2004 jsou některé plochy také pravidelně koseny.

Více informací naleznete v publikaci J. a K. Martiškových na http://www.kr-jihomoravsky.cz/…0_navrsi.pdf.

GPS pozice

N 49° 10.717', E 16° 43.578'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://