česky english deutsch <<<

PP Bouchal

Trávy

Základní informace

Přírodní památka Bouchal leží na stejnojmenném kopci západně od obce Ivančice v nadmořské výšce 230 – 274 metrů nad mořem na jižně orientovaném svahu. Vyhlášena byla již v roce 1980 na rozloze 2,6 ha. Předmětem ochrany zde jsou teplomilná stepní společenstva na permokarbonových slepencích Boskovické brázdy s mnoha chráněnými druhy rostlin jako je například oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus) nebo křivatec český (Gagea bohemcia).

Trávy

Kavyl vláskovitý

Na území přírodní památky Bouchal roste osm druhů trav, které jsou podle Červeného seznamu České republiky ohrožené. Jako první zde rozkvétá ostřice nízká (Carex humilis), následována je ostřicí stepní (Carex supina), v květnu kvete lipnice cibulkatá ladní (Poa bulbosa pseudoconchina) a kostřava waleská (Festuca valesiaca). Koncem června začíná rozkvétat atraktivní strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica). Během července jsou v plném květu typicky ojíněné porosty pýru prostředního (Elytrigia intermedia). V druhé polovině července jsou mnohde v jižním svahu ostrůvky stepní trávy kavylu vláskovitého (Stipa capillata). Zpravidla až začátkem srpna nakonec kvetou vousatky prstnaté (Botriochloa ischaemum) s charakteristicky rozestálými klasy.

Strdivka sedmihradská

GPS pozice

N 49° 6.108', E 16° 20.774'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://