česky english deutsch <<< >>>

PP Bouchal

Živočichové

Základní informace

Přírodní památka Bouchal leží na stejnojmenném kopci západně od obce Ivančice v nadmořské výšce 230 – 274 metrů nad mořem na jižně orientovaném svahu. Vyhlášena byla již v roce 1980 na rozloze 2,6 ha. Předmětem ochrany zde jsou teplomilná stepní společenstva na permokarbonových slepencích Boskovické brázdy s mnoha chráněnými druhy rostlin jako je například oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus) nebo křivatec český (Gagea bohemcia).

Živočichové

Kudlanka nábožná

Přírodní památka Bouchal je domovem nejen vzácných rostlin, ale i živočichů. Nezaměnitelným obyvatelem je kriticky ohrožený hmyz kudlanka nábožná (Mantis religiosa). Trojúhelníková hlava s velkýma očima, k lovu uzpůsobené přední končetiny i dokonalé maskování z ní činí velmi nebezpečného predátora. Dalším zajímavým hmyzem, který zde můžete slyšet, díky dokonalým mimikrům však jen se štěstím spatřit, je saranče modrokřídlá (Oedipoda caerulescens). Lokalita je velmi bohatá na denní motýly, běžně zde můžeme pozorovat několik desítek druhů.

Pěnice vlašská

Charakterističtí jsou hlavně okáči a modrásci. Z těch vzácnějších druhů vázaných na stepní společenstva zde žije například okáč ovsový (Minois dryas) a okáč kostřavový (Arethusana arethusa). Vzácně zde lze spatřit silně ohroženého ohniváčka černočerného (Lycaena dispar). Z chráněných ptáků zde pravidelně zde hnízdí ohrožený ťuhýk obecný (Lanius collurio) a silně ohrožená pěnice vlašská (Sylvia nisoria).

GPS pozice

N 49° 6.173', E 16° 20.587'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://