česky english deutsch >>>

PP Bouchal

Historie a ochrana lokality

Základní informace

Přírodní památka Bouchal leží na stejnojmenném kopci západně od obce Ivančice v nadmořské výšce 230 – 274 metrů nad mořem na jižně orientovaném svahu. Vyhlášena byla již v roce 1980 na rozloze 2,6 ha. Předmětem ochrany zde jsou teplomilná stepní společenstva na permokarbonových slepencích Boskovické brázdy s mnoha chráněnými druhy rostlin jako je například oman oko Kristovo (Inula oculus-christi), pryskyřník ilyrský (Ranunculus illyricus) nebo křivatec český (Gagea bohemcia).

PP Bouchal

Historie a ochrana lokality

V minulosti byl kopec Bouchal zřejmě obecní pastvinou jen řídce porostlou dřevinami, zejména keři. Po ukončení pastvy došlo k postupnému zarůstání zejména nepůvodním a rychle se šířícím akátem bílým (Robinia pseudoacacia). Akát pochází ze Severní Ameriky a u nás patří mezi invazní dřeviny. Jeho kořeny vylučují do půdy toxické látky, díky nimž se v sousedství akátů nedaří jiným rostlinám, navíc se rychle šíří díky silnému zmlazování. V roce 1992 byla již téměř celá lokalita zarostlá a vzácné teplomilné druhy přežívaly jen na stále se zmenšujících volných plochách. Záchrana přišla v letech 1996 – 2003, kdy došlo k postupnému odstranění akátů a následně zde byla od roku 2003 zavedena pravidelná pastva ovcí.

Oman oko Kristovo

GPS pozice

N 49° 6.144', E 16° 20.768'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://