česky <<< >>>

PR Nad řekami

Bezobratlí

Základní informace

Přírodní rezervace Nad řekami v k.ú. Hrubšice s výměrou 7,78 ha a speciálně vyhlášeným ochranným pásmem o výměře 3,53 ha chrání především teplomilná společenstva na hadcovém podloží a kolonii sysla obecného. Leží v nadmořské výšce 238–272 m n.m. v převážně severně orientovaných svazích s četnými pozůstatky bývalých lůmků. Ve východní části převažují volné travnaté až skalnaté plochy s roztroušenými dřevinami, v západní části jsou mezernaté až rozvolněné porosty borovice lesní s palouky a světlinami. Přírodní rezervace Nad řekami byla původně vyhlášena v roce 1979. Do soustavy EVL NATURA 2000 byla zařazena jako součást EVL CZ 0614134 „Údolí Jihlavy“ s cílem ochrany stanovišť.

Bezobratlí

Charakteristickou skupinou hmyzu je až několik desítek druhů denních motýlů. Zahlédnout můžeme otakárka ovocného (Iphiclides podalirius) nebo ohniváčka černoskvrnného (Lycaena tityrus). Charakterističtí jsou okáči: okáč voňavkový (Brintesia circe), okáč kostřavový (Arethusana arethusa), okáč ovsový (Minois dryas), okáč bojínkový (Melanagria galathea), okáč luční (Maniola jurtina). V rezervaci žije také přástevník kostivalový (Euplagia quadripunctaria) nebo běloskvrnáč pampeliškový (Amata phegea).

Velice cenný je i teplomilný hmyz, hojná je kudlanka nábožná (Mantis religiosa), dále kobylky a sarančata, například saranče modrokřídlé (Oedipoda coerulescens).

GPS pozice

N 49° 5.475', E 16° 17.187'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://