česky <<< >>>

PR Nad řekami

Dřeviny

Základní informace

Přírodní rezervace Nad řekami v k.ú. Hrubšice s výměrou 7,78 ha a speciálně vyhlášeným ochranným pásmem o výměře 3,53 ha chrání především teplomilná společenstva na hadcovém podloží a kolonii sysla obecného. Leží v nadmořské výšce 238–272 m n.m. v převážně severně orientovaných svazích s četnými pozůstatky bývalých lůmků. Ve východní části převažují volné travnaté až skalnaté plochy s roztroušenými dřevinami, v západní části jsou mezernaté až rozvolněné porosty borovice lesní s palouky a světlinami. Přírodní rezervace Nad řekami byla původně vyhlášena v roce 1979. Do soustavy EVL NATURA 2000 byla zařazena jako součást EVL CZ 0614134 „Údolí Jihlavy“ s cílem ochrany stanovišť.

Dřeviny

Ve východní části jsou malebné křivolaké osamocené borovice lesní (Pinus sylvestris), dub zimní (Quercus petraea), třešeň ptačí (Prunus avium), mahalebka obecná (Prunus mahaleb), jalovec obecný (Juniperus communis) nebo hrušeň obecná (Pyrus communis).

Keře zastupuje ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), hloh (Crataegus sp.), trnka obecná (Prunus spinosa), růže šípková (Rosa canina) nebo růže vinná (Rosa rubiginosa). V západních partiích převažují porosty borovice lesní s roztroušeným keřovým podrostem. Listnáče jsou početnější v západním cípu území – dub zimní, javor mléč (Acer platanoides), javor klen (Acer pseudoplatanus) nebo bříza bělokorá (Betula pendula).

GPS pozice

N 49° 5.553', E 16° 17.620'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://