česky <<< >>>

PR Nad řekami

Letní květena

Základní informace

Přírodní rezervace Nad řekami v k.ú. Hrubšice s výměrou 7,78 ha a speciálně vyhlášeným ochranným pásmem o výměře 3,53 ha chrání především teplomilná společenstva na hadcovém podloží a kolonii sysla obecného. Leží v nadmořské výšce 238–272 m n.m. v převážně severně orientovaných svazích s četnými pozůstatky bývalých lůmků. Ve východní části převažují volné travnaté až skalnaté plochy s roztroušenými dřevinami, v západní části jsou mezernaté až rozvolněné porosty borovice lesní s palouky a světlinami. Přírodní rezervace Nad řekami byla původně vyhlášena v roce 1979. Do soustavy EVL NATURA 2000 byla zařazena jako součást EVL CZ 0614134 „Údolí Jihlavy“ s cílem ochrany stanovišť.

Letní květena

V rozkvětu zdejší stepi dominují bohaté porosty třezalky tečkované (Hypericum perforatum) nebo svízele syřišťového (Galium verum). Území je zajímavé výskytem tří druhů stepních trav – kavylů ve východních bezlesých partiích. Začátkem července vrcholí v západní lesnaté části území rozkvět bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum). Konec každoročního rozkvětu zdejší teplomilné květeny je charakterizován během druhé poloviny léta rozkvětem přízemní velkokvěté pupavy bezlodyžné (Carlina acaulis) a vysoké pupavy obecné (Carlina vulgaris). Až kolem přelomu srpna a září nakonec rozkvétá jen minimálně roztroušeně se objevující zlatovlásek obecný (Aster linosyris).

GPS pozice

N 49° 5.536', E 16° 17.827'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://