česky <<< >>>

PR Nad řekami

Jarní květena

Základní informace

Přírodní rezervace Nad řekami v k.ú. Hrubšice s výměrou 7,78 ha a speciálně vyhlášeným ochranným pásmem o výměře 3,53 ha chrání především teplomilná společenstva na hadcovém podloží a kolonii sysla obecného. Leží v nadmořské výšce 238–272 m n.m. v převážně severně orientovaných svazích s četnými pozůstatky bývalých lůmků. Ve východní části převažují volné travnaté až skalnaté plochy s roztroušenými dřevinami, v západní části jsou mezernaté až rozvolněné porosty borovice lesní s palouky a světlinami. Přírodní rezervace Nad řekami byla původně vyhlášena v roce 1979. Do soustavy EVL NATURA 2000 byla zařazena jako součást EVL CZ 0614134 „Údolí Jihlavy“ s cílem ochrany stanovišť.

Jarní květena

Ze začátku jara rozkvétá ostřice nízká (Carex humilis), mochna jarní (Potentilla neumanniana), koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis). Poté žlutě kvetou tařinky horské (Alyssum montanum), rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), rozrazil vídeňský (Veronica vindobonensis) aj. Z dalších ohrožených druhů rostlin se zde nachází bílojetel pětilistý (Dorycnium pentaphyllum), hvozdík Pontederův (Dianthus pontederae), mateřídouška časná (Thymus praecox), rozchodník ostrý (Sedum acre) nebo žlutě kvetoucí polokeříky kručinky chlupaté (Genista pilosa). Z trav zde roste např. kostřava walliská (Festuca valesiaca) a strdivka sedmihradská (Melica transsilvanica).

GPS pozice

N 49° 5.560', E 16° 17.759'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://