česky >>>

PR Nad řekami

Historie a ochrana lokality

Základní informace

Přírodní rezervace Nad řekami v k.ú. Hrubšice s výměrou 7,78 ha a speciálně vyhlášeným ochranným pásmem o výměře 3,53 ha chrání především teplomilná společenstva na hadcovém podloží a kolonii sysla obecného. Leží v nadmořské výšce 238–272 m n.m. v převážně severně orientovaných svazích s četnými pozůstatky bývalých lůmků. Ve východní části převažují volné travnaté až skalnaté plochy s roztroušenými dřevinami, v západní části jsou mezernaté až rozvolněné porosty borovice lesní s palouky a světlinami. Přírodní rezervace Nad řekami byla původně vyhlášena v roce 1979. Do soustavy EVL NATURA 2000 byla zařazena jako součást EVL CZ 0614134 „Údolí Jihlavy“ s cílem ochrany stanovišť.

Historie a ochrana lokality

Historicky šlo patrně o obecní pastvinu a ještě během 60. let 20. století zde probíhala pastva ovcí. V následujících desetiletích došlo především v západní polovině území ke spontánnímu rozvoji náletových porostů borovice lesní. V letech 1996–2002 byla v území provedena rozsáhlá rekonstrukce a od roku 2003 bylo přistoupeno k pravidelné údržbě travobylinných porostů řízeným vypásáním stádem ovcí. V letech 1996–2002 byla provedena rozsáhlá rekonstrukce spočívající v redukcích spontánních porostů borovice lesní, hlavně v západní části území.

GPS pozice

N 49° 5.680', E 16° 17.646'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://