česky <<< >>>

PR Špice

Jarní květena

Základní informace

Přírodní rezervace Špice v k.ú. Újezd u Brna s výměrou 1,09 ha chrání teplomilné trávníky na vápnitých sprašových půdách. Leží v nadmořské výšce 260–300 m n.m. v převážně jižně orientovaném prudkém svahu porostlém teplomilnými trávníky s roztroušenými dřevinami. Reliéf svahu je členitý s četnými stopami antropogenní modelace, především zbytky starých nízkých agrárních teras. PR Špice byla původně vyhlášena v roce 1956. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla v rozšířené výměře (více než 4 ha v k.ú. Újezd u Brna a Hostěrádky) zařazena jako EVL CZ 0624112 „Špice“ s cílem ochrany panonských sprašových stepních trávníků a populace katránu tatarského (Crambe tataria).

Jarní květena

Každoročně nejdříve kvetou žluté mochny písečné (Potentilla arenaria). Během druhé poloviny dubna postupně rozkvétají přízemní keříky čilimníku řezenského (Chamaecytisus ratisbonensis) a vrcholí rozkvět charakteristických porostů pryšce chvojky (Euphorbia cyparisias).

Až začátkem května se objevují žlutě kvetoucí tařinky kališní (Alyssum alyssoides) a později drobounké písečnice douškolisté (Arenaria serpyllifolia). Většinou modře zde kvete také kosatec nízký (Iris pumila).

PR Špice je nejseverněji položenou lokalitou katránu tatarského na jižní Moravě. Katrán vytváří až metrové hustě bíle kvetoucí koule, které při četnějším výskytu vypadají z dálky jako pasoucí se ovce. Rostlina má zajímavý způsob šíření semen, kdy se celá nadzemní část uschlé plodné kulovité rostliny oddělí od země, vítr ji koulí po okolí s postupným odlamováním semen a proto se jí říká stepní běžec. Koncem dubna rozkvétají bohaté porosty třešně křovité (Cerasus fruticosa). V polovině května rozkvétá velkokvětá plazivá růže galská (Rosa gallica), která na jižní Moravě patří k vzácnějším druhům růží, zařazeným i na Červeném seznamu naší flóry.

GPS pozice

N 49° 6.758', E 16° 46.164'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://