česky <<< >>>

PP Na lesní horce

Letní květena

Základní informace

Přírodní památka Na lesní horce v k.ú. Čebín o výměře 1,77 ha chrání teplomilné trávníky na devonských vápencích. Leží v nadmořské výšce 295–325 m n.m. v převážně jižně orientovaném svahu a je tvořena mozaikou volných travnatých ploch se sporadicky roztroušenými dřevinami a ploch zalesněných borovicí lesní (Pinus sylvestris). V území jsou pozůstatky po historické těžbě vápence. Přírodní památka Na lesní horce byla původně vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla v rozšířené výměře zařazena jako EVL CZ 0622170 „Na lesní horce“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Letní květena

Začátkem července zde červeně kvete ožanka salamandra (Teucrium chamaedrys), dodávající území specifický charakter. Bohaté jsou porosty řepíku lékařského (Agrimonia eupatoria), bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum), srpku obecného (Falcaria vulgaris) a česneku viničního (Allium vineale).

Na přelomu července a srpna můžeme v borovém porostu objevit zvonek klubkatý (Campanula glomerata), dále žlutavá květenství hlaváče bledavého (Scabiosa ochroleuca) a lnice kručinkolisté (Linaria genistifolia). Začátkem srpna rozkvétá také česnek horský (Allium montanum).

Během srpna a začátkem září vrcholí v území rozkvět modrých aster – hvězdnic chlumních (Aster amellus).

GPS pozice

N 49° 18.196', E 16° 28.603'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://