česky <<< >>>

PP Na lesní horce

Jarní květena

Základní informace Přírodní památka Na lesní horce v k.ú. Čebín o výměře 1,77 ha chrání teplomilné trávníky na devonských vápencích. Leží v nadmořské výšce 295–325 m n.m. v převážně jižně orientovaném svahu a je tvořena mozaikou volných travnatých ploch se sporadicky roztroušenými dřevinami a ploch zalesněných borovicí lesní (Pinus sylvestris). V území jsou pozůstatky po historické těžbě vápence. Přírodní památka Na lesní horce byla původně vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla v rozšířené výměře zařazena jako EVL CZ 0622170 „Na lesní horce“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Jarní květena Zvláště chráněný je koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis), hvěznice chlumní (Aster amellus) a chrpa chlumní (Cyanus triumfettii), z dřevin dřín obecný (Cornus mas). Jaro začíná rozkvětem přízemních porostů mochny písečné (Potentilla arenaria), dále zde kvetou rozrazily–rozrazil trojklanný (Veronica triphyllos),roz­razil jarní (Veronica verna),rozrazil rezekvítek (Veronica chamaedrys) a rozrazil lékařský (Veronica officinalis),violka rolní (Viola arvensis) nebo hluchavka nachová (Lamium purpureum). Začátkem června kvete charakteristický černýš rolní (Melampyrum arvense) a rozkvétají desítky dalších rostlin. V některých místech se objevují bohaté porosty kvetoucí vikve úzkolisté (Vicia angustifolia).

GPS pozice

N 49° 18.124', E 16° 28.593'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://