česky >>>

PP Na lesní horce

Historie a ochrana lokality

Základní informace Přírodní památka Na lesní horce v k.ú. Čebín o výměře 1,77 ha chrání teplomilné trávníky na devonských vápencích. Leží v nadmořské výšce 295–325 m n.m. v převážně jižně orientovaném svahu a je tvořena mozaikou volných travnatých ploch se sporadicky roztroušenými dřevinami a ploch zalesněných borovicí lesní (Pinus sylvestris). V území jsou pozůstatky po historické těžbě vápence. Přírodní památka Na lesní horce byla původně vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla v rozšířené výměře zařazena jako EVL CZ 0622170 „Na lesní horce“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Historie a ochrana lokality

Již před rokem 1950 byly části lokality odtěženy (vápenec) a lokalita měla podobu rozlehlé vápencové škrapové stepi s ojediněle roztroušenými dřevinami. Postupně se zde samovolné šířil akát, borovice lesní a také některé druhy keřů: ptačí zob obecný, trnka obecná a růže šípková.

Pravidelný a systematický management byl v území zahájen od roku 1999, každoročně je prováděna údržba travobylinných porostů až dvojnásobným kosením s odstraňováním biomasy a zohledňováním výskytu významných druhů rostlin, které jsou v maximálně možném rozsahu ponechávány dozrávání.

GPS pozice

N 49° 18.152', E 16° 28.551'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://