česky <<< >>>

PP Vinohrady

Jarní květena

Základní informace Přírodní památka Vinohrady v k.ú. Velatice s výměrou 0,42 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání především teplomilná společenstva ve skalnatých svazích z kulmských slepenců. Leží v nadmořské výšce 280–310 m n.m. a je tvořena západně až jihozápadně orientovanými prudkými skalnatými svahy. Svahy jsou ve středních a vyšších partiích porostlé teplomilnými společenstvy s roztroušenými dřevinami, v dolních partiích pak porosty lesního charakteru.

Jarní květena Od konce března začínají rozkvétat drobné bíle kvetoucí jarní efeméry, které doplňují fialkové pumpavy rozpukové (Erodium citutarium), hluchavky nachové (Lamium purpurea) nebo modře kvetoucí rozrazily.

V dubnu kvetou koniklece velkokvěté (Pulsatilla grandis), mochna písečná (Potentilla arenaria), kosatce nízké (Iris pumila) i bohaté keřové porosty trnky obecné (Prunus spinosa).

V květnu kvetou rozrazily rozprostřené (Veronica prostrata), hvozdík Ponteder (Dianthus pontederae) nebo mateřídoušky časné (Thymus praecox). V plném květu jsou bohaté porosty trávy kostřavy walliské (Festuca valesiaca). Od začátku června žlutě kvetou rozchodníky. Charakteristickými druhy trav jsou kostřavy, které se koncem jara barví na dobu několika dní do rezavě červeného šatu. Koncem června bývají v plném květu porosty drobné přízemní dřeviny bílojetele německého (Dorycnium germanicum).

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 11.542', E 16° 44.841'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://