česky >>>

PP Vinohrady

Historie a ochrana lokality

Základní informace Přírodní památka Vinohrady v k.ú. Velatice s výměrou 0,85 ha a ochranným pásmem po celém obvodu v šířce 50 metrů chrání teplomilná společenstva na podloží kulmských slepenců. Leží v nadmořské výšce 274–282 m n.m. a je tvořena nevysokým návrším z kulmských slepenců v jižních až západních svazích v předpolí jižního okraje Drahanské vrchoviny. Hlavní pozemek je tvořen plochami teplomilných společenstev s roztroušenými dřevinami. Tři izolované ostrůvky v polích jsou dnes zpravidla zcela zarostlé křovinami. V největším z nich je skalní výchoz – skalka.

Historie a ochrana lokality Lokalita byla dříve bez dřevin, později došlo k výsadbě cizorodého akátu (Robinia pseudoacacia) a pámelníku bílého (Symphoricarpos rivularis), rozšířila se i trnka obecná (Prunus spinosa). V letech 1996–1997 bylo provedeno kompletní odstranění porostů cizorodého akátu s podrostem bezu černého. V následujících letech bylo postupně přistupováno k redukcím spontánně se rozšiřujících keřových porostů trnky obecné, růže šípkové a svídy krvavé. V roce 2004 byly v dolních partiích západního svahu provedeny výsadby některých vzácných stanovištně a geograficky odpovídajících druhů dřevin a území bylo z hlediska zájmů ochrany přírody stabilizováno.

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 11.526', E 16° 44.761'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://