česky english polski <<< >>>

Dolní a Horní Lomná

Salaš na Přelači

Společně s lidskou společností a jejími nároky se mění i tvář krajiny. Dnes je Přelač důležitou turistickou lokalitou a o její návštěvníky zde pečuje několik rekreačních a sportovních zařízení. V minulosti se tu však pásla stáda ovcí, o které pečovali valaši. Tak se kdysi nazývali pastýři, kteří ovce ošetřovali, dojili a chránili je před šelmami. Toto označení přešlo z Rumunska společně s migrací původních rumunských valachů na přelomu 15. a 16. století a označovalo nejdřív tyto cizince.

Později se označení „valach“ přeneslo i na ostatní obyvatele a názvy některých regionů, kde se salašnický chov ovcí provozoval. Souvislost mezi rumunským a moravským Valašskem nespočívá tedy v tom, že by oba regiony obývalo obyvatelstvo stejného původu, ale spíše ve stejném způsobu hospodářského využití horských pastvin.

O stádo pečovalo obvykle více valachů. Jejich práci řídil bača, který měl na starosti i výrobu sýra a určoval postup pastvy.

Bača před kolibou

Bača před kolibou

GPS pozice

N 49° 30.907', E 18° 39.097'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Envidea, o.s.
http://