česky english deutsch <<<

Malhostovické kopečky

PP Drásovský kopeček

Základní informace

Malhostovické kopečky v k.ú. Malhostovice jsou tvořeny dvěma zvláště chráněnými územími – přírodními památkami Malhostovická pecka – 1,85 ha a Drásovský kopeček (Zkamenělá svatba) – 0,71 ha. Obě území tvoří skalnaté výchozy devonského vápence s mozaikou teplomilných trávníků a skalní stepi. Mohutný vápencový výchoz „Pecky“ převyšuje okolí terén o 30 m. Území byla vyhlášena v roce 1980 a do soustavy EVL NATURA 2000 byla společně zařazena jako EVL CZ 0622215 „Malhostovické kopečky“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

PP Drásovský kopeček

Koniklec velkokvětý (Pulsatilla grandis) zde není tak početný jako na „Pecce“ –zhruba do 150– 200 kvetoucích rostlin.

Drásovský kopeček

Dále zde nalezneme další ohrožené druhy bylin-huseník ouškatý (Arabis auriculata), modřenec chocholatý (Muscari comosum),rozrazil rozprostřený (Veronica prostrata), z dřevin čilimník řezenský (Chamaecytisus ratisbonensis), z trav kostřavu sivou (Festuca pallens),ostřici nízkou (Carex humilis). Na jaře bývají v plném květu bohaté porosty vikve (Vicia sp.).

Z keřů převažuje svída krvavá a růže šípková. Stromy jsou zastoupeny hlavně jasanem ztepilým.

V území se vyskytuje ještěrka obecná (Lacerta agilis) a slepýš křehký (Anguis fragilis). Pravidelně hnízdí v keřích růží ťuhýk obecný (Lanius collurio). Bohatě jsou zastoupeni také denní motýli – především otakárci, babočky a okáči.

Modřenec chocholatý

Ťuhýk obecný

Užitečné informace

GPS pozice

N 49° 19.418', E 16° 29.701'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://