česky english deutsch <<< >>>

Malhostovické kopečky

PP Malhostovická pecka

Základní informace

Malhostovické kopečky v k.ú. Malhostovice jsou tvořeny dvěma zvláště chráněnými územími – přírodními památkami Malhostovická pecka – 1,85 ha a Drásovský kopeček (Zkamenělá svatba) – 0,71 ha. Obě území tvoří skalnaté výchozy devonského vápence s mozaikou teplomilných trávníků a skalní stepi. Mohutný vápencový výchoz „Pecky“ převyšuje okolí terén o 30 m. Území byla vyhlášena v roce 1980 a do soustavy EVL NATURA 2000 byla společně zařazena jako EVL CZ 0622215 „Malhostovické kopečky“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Lomikámen trojprstý

PP Malhostovická pecka

Travnaté plochy vápencových výchozů jsou vyhlášenou lokalitou zvláště chráněného koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis), každoročně tu ve vyšších partiích rozkvétá kolem 5000 rostlin. Na jaře zde postupně kvete mnoho vzácných druhů-žlutě kvetoucí mochna písečná (Potentilla arenaria) a tařinky, bíle kvetoucí lomikámen trojprstý (Saxifraga tridactylites), modře kvetoucí rozrazil rolní (Veronica arvensis) a hadinec obecný (Echium vulgare), kostřavy (Festuca sp.), hvozdík kartouzek (Dianthus carthusianorum), rezavě zbarvené porosty kostřav červených (Festuca rubra).

Otakárek ovocný

„Pecka“ je cennou entomologickou lokalitou a bohatě jsou zastoupeni denní motýli, např.otakárek ovocný (Iphiclidus podalirius), otakárek fenyklový (Papilio machaon), babočka kopřivová (Aglais urticae), babočka paví oko (Inachis io).

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 19.530', E 16° 29.619'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://