česky english deutsch >>>

Malhostovické kopečky

Historie a ochrana lokality

Základní informace

Malhostovické kopečky v k.ú. Malhostovice jsou tvořeny dvěma zvláště chráněnými územími – přírodními památkami Malhostovická pecka – 1,85 ha a Drásovský kopeček (Zkamenělá svatba) – 0,71 ha. Obě území tvoří skalnaté výchozy devonského vápence s mozaikou teplomilných trávníků a skalní stepi. Mohutný vápencový výchoz „Pecky“ převyšuje okolí terén o 30 m. Území byla vyhlášena v roce 1980 a do soustavy EVL NATURA 2000 byla společně zařazena jako EVL CZ 0622215 „Malhostovické kopečky“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Koniklec velkokvětý

Historie a ochrana lokality

Během 1.pol. 20. st. došlo k dílčímu odtěžení obou vápencových útvarů a začátkem 90. let proběhla rekultivace divoké skládky v JZ cípu Pecky. Pecka se v souvislosti s hlavním předmětem ochrany příliš nemění a vykazuje vysokou stabilitu společenstev. Část Kopečku bývala dříve zemědělsky obdělávána, poté byl po obvodu vysazen šeřík obecný a akát, samovolně se šířil jasan ztepilý a svída krvavá, ve střední části došlo k rozšiřování ovsíku vyvýšeného a třtiny křovištní. Na Pecce není vzhledem k její stabilitě prováděn žádný systematický management, na Kopečku byly v uplynulých 10 letech prováděny redukce keřových a náletových porostů a je prováděno každoroční kosení ploch postižených rozvojem ovsíku vyvýšeného a třtiny křovištní.

Malhostovická pecka

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 19.586', E 16° 29.596'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://