česky <<< >>>

PR Studnické louky

Barevný červen

Základní informace

Přírodní rezervace Studnické louky v k.ú. Studnice s výměrou 3,66 ha chrání komplex vlhkých ovsíkových až pcháčových luk na dně potoční nivy. Leží v nadmořské výšce 526–532 m n.m. při okraji lesního komplexu s převahou smrkových monokultur a je tvořena pomístně více podmáčenými loukami se souvislým břehovým porostem podél potoka s přírodě blízkým charakterem koryta.

V území je v posledních letech prováděno pravidelné kosení s odstraňováním biomasy. V minulosti byly louky také koseny a zřejmě i vypásány.

Barevný červen

Od konce května do konce června rozkvétají bohaté porosty statného pcháče potočního (Cirsium rivulare), méně početnější je pcháč bahenní (Cirsium palustris).

V červnu můžeme v loukách nalézt celou řadu dalších rostlin jako je hvozdík kropenatý (Dinthus deltoides), jarmanka větší (Astrantia major), hrachor luční (Lathyrus pratensis) nebo svízel bahenní (Galium palustre).

Kolem přelomu května a června vzácně ve zdejších loukách vykvétá fialově kvetoucí kosatec sibiřský (Iris sibirica).

Od poloviny června do července probíhá v louce rozkvět roztroušených rostlin kakostu bahenního (Geranium palustre) a kakostu lučního (Geranium pratense).

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 22.569', E 16° 51.933'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://