česky >>>

PR Studnické louky

Jaro začíná

Základní informace

Přírodní rezervace Studnické louky v k.ú. Studnice s výměrou 3,66 ha chrání komplex vlhkých ovsíkových až pcháčových luk na dně potoční nivy. Leží v nadmořské výšce 526–532 m n.m. při okraji lesního komplexu s převahou smrkových monokultur a je tvořena pomístně více podmáčenými loukami se souvislým břehovým porostem podél potoka s přírodě blízkým charakterem koryta.

V území je v posledních letech prováděno pravidelné kosení s odstraňováním biomasy. V minulosti byly louky také koseny a zřejmě i vypásány.

Jaro začíná

Začátkem jara kvete devětsil lékařský (Petasites hybridus). Zajímavostí je výskyt šafránu v první polovině dubna, kdy kvete i sasanka hajní (Anemone nemorosa) a orsej jarní (Ficaria verna). V druhé polovině dubna kvete v nejzamořenějších místech luk blatouch bahenní (Caltha palustris) a prvosenka vyšší (Primula elatior).

Začátkem května rozkvétají lomikameny zrnaté (Saxifraga granulata), řeřišnice hořké (Cardamine amara), pryskyřníky zlatožluté (Ranunculus auricomus) nebo pomněnky bahenní (Myosotis palustris).

V nejzamokřenějších partiích kvete kozlík dvoudomý (Valeriana dioica), před rozkvětem jsou poupata nápadně červená.

Krásně růžově kvete kohoutek luční (Lychnis floscuculi) a ke konci května kvete početná populace mokřadní orchideje – prstnatce májového (Dactylorhiza majalis) s charakteristicky fialově skvrnitými listy.

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 22.395', E 16° 52.008'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://