česky english deutsch <<<

PP Biskoupská hadcová step

Dřeviny

Základní informace

Přírodní památka Biskoupská hadcová step v kat. území Biskoupky s výměrou 2,58 ha chrání teplomilná společenstva na hadcovém podloží.

Leží v nadmořské výšce 226–270 m n.m. v jižně až jihozápadně orientovaných prudkých skalnatých svazích s četnými skalkami. V západní části jsou dřeviny roztroušené, s těžištěm v nižších partiích, ve vyšších partiích jsou charakteristické roztroušené až mezernaté porosty borovice lesní. Ve východní části převažují keřové porosty s ojedinělými stromy a s mozaikou volných travnatých palouků.

PP Biskoupská hadcová step byla původně vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako součást EVL CZ 0614134 „Údolí Jihlavy“ s cílem ochrany stanovišť.

Dřeviny

Jalovec obecný

V západní části území s unikátními stepními porosty jsou charakteristické borovice lesní (Pinus sylvestris), ojediněle se objevují keře jalovce obecného (Juniperus communis). Vyšší zastoupení dřevin s převahou keřů je jen v dolních partiích svahů. Keřové porosty s jednotlivými stromy jsou ve východní části území, z keřů je typická růže šípková (Rosa canina), trnka obecná (Prunus spinosa), hloh obecný (Crataegus laevigata), ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare), vzácně růže vinná (Rosa rubiginosa). Ze stromů je významný jilm polní (Ulmus minor), hrušeň polnička (Pyrus pyraster) nebo javor babyka (Acer campestre).

Růže vinná

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 5.760', E 16° 16.939'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://