česky english deutsch <<< >>>

PP Biskoupská hadcová step

Trávy

Základní informace

Přírodní památka Biskoupská hadcová step v kat. území Biskoupky s výměrou 2,58 ha chrání teplomilná společenstva na hadcovém podloží.

Leží v nadmořské výšce 226–270 m n.m. v jižně až jihozápadně orientovaných prudkých skalnatých svazích s četnými skalkami. V západní části jsou dřeviny roztroušené, s těžištěm v nižších partiích, ve vyšších partiích jsou charakteristické roztroušené až mezernaté porosty borovice lesní. Ve východní části převažují keřové porosty s ojedinělými stromy a s mozaikou volných travnatých palouků.

PP Biskoupská hadcová step byla původně vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako součást EVL CZ 0614134 „Údolí Jihlavy“ s cílem ochrany stanovišť.

Trávy

Kavyl chlupatý

Ve stepi roste ostřice nízká (Carex humilis) a kavyl chlupatý (Stipa dasyphylla) – nádherná podívaná na něj je vždy ve druhé polovině května. V dubnu jsou patrné ojíněné trsnaté porosty kostřavy walliské (Festuca valesiaca). Od začátku července postupně sílí rozkvět dalšího charakteristicky ojíněného druhu – pýru prostředního (Elytrigia intermedia). Koncem měsíce pak bývají v plném květu porosty druhého ze zdejších druhů stepních kavylů – kavylu vláskovitého (Stipa capillata) a sezóna je završena srpnovým rozkvětem vousatky prstnaté (Botriochloa ischaemum).

Vousatka prsnatá

Užitečné informace

GPS pozice

N 49° 5.725', E 16° 16.951'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://