česky english deutsch <<< >>>

PP Biskoupská hadcová step

Živočichové

Základní informace

Přírodní památka Biskoupská hadcová step v kat. území Biskoupky s výměrou 2,58 ha chrání teplomilná společenstva na hadcovém podloží.

Leží v nadmořské výšce 226–270 m n.m. v jižně až jihozápadně orientovaných prudkých skalnatých svazích s četnými skalkami. V západní části jsou dřeviny roztroušené, s těžištěm v nižších partiích, ve vyšších partiích jsou charakteristické roztroušené až mezernaté porosty borovice lesní. Ve východní části převažují keřové porosty s ojedinělými stromy a s mozaikou volných travnatých palouků.

PP Biskoupská hadcová step byla původně vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako součást EVL CZ 0614134 „Údolí Jihlavy“ s cílem ochrany stanovišť.

Živočichové

Step je mimořádnou lokalitou teplomilného hmyzu, hojná je kudlanka nábožná (Mantis religiosa), saranče modrokřídlé (Oedipoda coerulescens) nebo kobylka révová (Ephippiger ephippiger).

Kobylka révová

Z motýlů jsou charakterističtí okáči, např.okáč voňavkový (Brintesia circe), okáč kostřavový (Arethusana arethusa), okáč ovsový (Minois dryas) aj. K vzácným patří i dva druhy hnědásků: hnědásek květelový (Melitaea didyma) a hnědásek kostkovaný (Melitaea cinxia) a zastoupeni jsou i drobní modrásci. Z obratlovců lze v lokalitě najít např. slepýše křehkého (Anguis fragilis) nebo ještěrku zelenou (Lacerta viridis).

Kudlanka nábožná

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 5.687', E 16° 16.980'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://