česky english deutsch <<< >>>

PP Biskoupská hadcová step

Letní květena

Základní informace

Přírodní památka Biskoupská hadcová step v kat. území Biskoupky s výměrou 2,58 ha chrání teplomilná společenstva na hadcovém podloží.

Leží v nadmořské výšce 226–270 m n.m. v jižně až jihozápadně orientovaných prudkých skalnatých svazích s četnými skalkami. V západní části jsou dřeviny roztroušené, s těžištěm v nižších partiích, ve vyšších partiích jsou charakteristické roztroušené až mezernaté porosty borovice lesní. Ve východní části převažují keřové porosty s ojedinělými stromy a s mozaikou volných travnatých palouků.

PP Biskoupská hadcová step byla původně vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako součást EVL CZ 0614134 „Údolí Jihlavy“ s cílem ochrany stanovišť.

Letní květena

Bělozářka větevnatá

Začátkem července dodávají lokalitě specifický charakter porosty nízkého bílojetele pětilistého (Dorycnium pentaphyllus) a bělozářky větevnaté (Anthericum ramosum). V polovině července rozkvétají porosty chmerku vytrvalého (Scleranthus perennis). V červnu a červenci kvete také třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), svízel syřišťový (Galium verum), chrpa latnatá (Centaurea stoebe). Dále česnek domácí (Allium oleraceum), česnek viniční (Allium vineale), máčka ladní (Eryngium campestre), sesel fenyklový (Seseli hippomarathrum), hadinec obecný (Echium vulgare), divizna malokvětá (Verbascum thapsus) aj.

Máčka ladní

Užitečné informace

GPS pozice

N 49° 5.664', E 16° 16.034'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://