česky english deutsch <<< >>>

PP Biskoupská hadcová step

Jarní květena

Základní informace

Přírodní památka Biskoupská hadcová step v kat. území Biskoupky s výměrou 2,58 ha chrání teplomilná společenstva na hadcovém podloží.

Leží v nadmořské výšce 226–270 m n.m. v jižně až jihozápadně orientovaných prudkých skalnatých svazích s četnými skalkami. V západní části jsou dřeviny roztroušené, s těžištěm v nižších partiích, ve vyšších partiích jsou charakteristické roztroušené až mezernaté porosty borovice lesní. Ve východní části převažují keřové porosty s ojedinělými stromy a s mozaikou volných travnatých palouků.

PP Biskoupská hadcová step byla původně vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako součást EVL CZ 0614134 „Údolí Jihlavy“ s cílem ochrany stanovišť.

Jarní květena

Rozrazil jarní

V březnu rozkvétají ostřice nízké (Carex humilis), začátkem dubna vrcholí rozkvět drobných violek a mochny písečné (Potentilla arenaria). Během dubna kvetou jarní jednoleté efeméry, dorůstající do 10 cm výšky a zpravidla bíle kvetoucí: plevel okoličnatý (Holosteum umbellatum), rožec pětimužný (Cerastium semidecandrum), osívka jarní (Erophila verna) i některé jednoleté druhy rozrazilů: rozrazil rolní (Veronica arvensis), rozrazil jarní (Veronica verna) nebo rozrazil břečťanolistý (Veronica hederifolia). Na přelomu května kvetou tařinky kališní (Alyssum alyssoides) a tařinky horské (Alyssum montanum).

Tařinka horská

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 5.613', E 16° 16.026'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://