česky english deutsch >>>

PP Biskoupská hadcová step

Historie a ochrana lokality

Základní informace

Přírodní památka Biskoupská hadcová step v kat. území Biskoupky s výměrou 2,58 ha chrání teplomilná společenstva na hadcovém podloží.

Leží v nadmořské výšce 226–270 m n.m. v jižně až jihozápadně orientovaných prudkých skalnatých svazích s četnými skalkami. V západní části jsou dřeviny roztroušené, s těžištěm v nižších partiích, ve vyšších partiích jsou charakteristické roztroušené až mezernaté porosty borovice lesní. Ve východní části převažují keřové porosty s ojedinělými stromy a s mozaikou volných travnatých palouků.

PP Biskoupská hadcová step byla původně vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako součást EVL CZ 0614134 „Údolí Jihlavy“ s cílem ochrany stanovišť.

Historie a ochrana lokality

Biskoupská hadcová step

Historicky šlo o obecní pastvinu, západní část lokality byla dříve porostlá dřevinami jen řídce a část východní byla zarostlá téměř souvisle keřovými porosty a mladým akátím. Ve druhé pol. minulého století probíhalo postupné samovolné šíření a zapojování cizorodého akátu.

Porosty kavylu

V r. 1992 již byla celá východní část území zarostlá akátovým porostem s bohatým zastoupením bezu černého, v západní části došlo k významnému rozšíření borovice lesní. V letech 1996–2003 byla v lokalitě provedena rozsáhlá redukce borovice lesní a odstranění porostů cizorodého akátu.

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 5.670', E 16° 16.909'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s./ Přírodní dědictví Brn
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://