česky <<<

PP Biskoupský kopec

Zrání kostřav

Základní informace Přírodní rezervace Biskoupský kopec v k.ú. Biskoupky s výměrou 8,31 ha chrání teplomilné trávníky na granulitech s granátem a biotitem. Leží v nadmořské výšce 382–397 m n.m. na návrší mezi obcemi Biskoupky a Senorady a je tvořena několika izolovanými segmenty. Vegetační kryt je zpravidla travnatý s roztroušenými dřevinami. Ve většině segmentů jsou pozůstatky dřívější povrchové těžby kamene v podobě terénních depresí nebo ploch zbavených půdního skeletu. PR Biskoupský kopec byla vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako EVL CZ 0622150„Biskoupský kopec“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Zrání kostřav

Ve velkých plochách zdejších teplomilných trávníků jsou zastoupeny některé druhy kostřav. Mimo jiné i kostřava červená (Festuca rubra) a kostřava žlábkatá (Festuca rupicola). Každoročně kolem poloviny června trávy dozrávají a nabývají nápadného rezavého zbarvení, které dodává mnoha místům Biskoupského kopce specifický ráz. Ve stejnou dobu zpravidla rozkvétají první pavince horské (Jasione montana), trávničky obecné (Armeria vulgaris) nebo divizny rakouské (Verbascum austriacum). K jejich hlavnímu rozkvětu však dochází později. Koncem května lze v některých letech ve velkém severním segmentu objevit kvetoucí lilii zlatohlávku (Lilium martagon).

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 6.180', E 16° 15.444'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://