česky <<< >>>

PP Biskoupský kopec

Keře

Základní informace Přírodní rezervace Biskoupský kopec v k.ú. Biskoupky s výměrou 8,31 ha chrání teplomilné trávníky na granulitech s granátem a biotitem. Leží v nadmořské výšce 382–397 m n.m. na návrší mezi obcemi Biskoupky a Senorady a je tvořena několika izolovanými segmenty. Vegetační kryt je zpravidla travnatý s roztroušenými dřevinami. Ve většině segmentů jsou pozůstatky dřívější povrchové těžby kamene v podobě terénních depresí nebo ploch zbavených půdního skeletu. PR Biskoupský kopec byla vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako EVL CZ 0622150„Biskoupský kopec“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Keře

Vyskytuje se zde především růže šípková (Rosa canina) a růže vinná (Rosa rubiginosa), která v době květu voní silně po jablcích, zvláště při rašení nebo za vyšších teplot. Z dalších druhů zde roste trnka obecná (Prunus spinosa), hloh obecný (Crataegus laevigata), hloh jednosemenný (Crataegus monogyna), brslen evropský (Euonymus europaeus), brslen bradavičnatý (Euonymus verrucosa), krušina olšová (Frangula alnus), řešetlák počistivý (Rhamnus catharticus), skalník obecný (Cotoneaster integerrimus), zimolez obecný (Lonicera xylosteum), mahalebka obecná (Cerasus mahaleb), třešeň křovitá (Cerasus fruticosa), bez černý (Sambucusnigra) nebo ptačí zob obecný (Ligustrum vulgare).

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 6.462', E 16° 15.323'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://