česky <<< >>>

PP Biskoupský kopec

Živočichové

Základní informace Přírodní rezervace Biskoupský kopec v k.ú. Biskoupky s výměrou 8,31 ha chrání teplomilné trávníky na granulitech s granátem a biotitem. Leží v nadmořské výšce 382–397 m n.m. na návrší mezi obcemi Biskoupky a Senorady a je tvořena několika izolovanými segmenty. Vegetační kryt je zpravidla travnatý s roztroušenými dřevinami. Ve většině segmentů jsou pozůstatky dřívější povrchové těžby kamene v podobě terénních depresí nebo ploch zbavených půdního skeletu. PR Biskoupský kopec byla vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako EVL CZ 0622150„Biskoupský kopec“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Živočichové Významné je zastoupení specifických druhů brouků: krasec měďák (Chalcophora mariana), prskavec obecný (Brachinus crepitans), střevlík (Carabus scheidleri), střevlík měděný (Carabus cancellatus), zlatohlávek (Oxythyrea funesta). Dále zde žije např. kudlanka nábožná (Mantis religiosa) a saranče modrokřídlé (Oedipoda coerulescens). Z plazů je zajímavá ještěrka zelená (Lacerta viridis), z ptáků skřivan lesní (Lullula arborea), pěnice vlašská (Sylvia nisoria) nebo ťuhýk obecný (Lanius collurio), vzácně dudek chocholatý (Upupa epops) nebo lelek lesní (Caprimulgus europaeus). Cenní jsou také mnozí motýli – otakárci, babočky, okáči, ohniváčci, modrásci, žluťásci i bělásci.

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 6.363', E 16° 15.510'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://