česky <<< >>>

PP Biskoupský kopec

Letní květena

Základní informace Přírodní rezervace Biskoupský kopec v k.ú. Biskoupky s výměrou 8,31 ha chrání teplomilné trávníky na granulitech s granátem a biotitem. Leží v nadmořské výšce 382–397 m n.m. na návrší mezi obcemi Biskoupky a Senorady a je tvořena několika izolovanými segmenty. Vegetační kryt je zpravidla travnatý s roztroušenými dřevinami. Ve většině segmentů jsou pozůstatky dřívější povrchové těžby kamene v podobě terénních depresí nebo ploch zbavených půdního skeletu. PR Biskoupský kopec byla vyhlášena v roce 1979. Do soustavy evropsky významných lokalit NATURA 2000 byla zařazena jako EVL CZ 0622150„Biskoupský kopec“ s cílem ochrany populace koniklece velkokvětého (Pulsatilla grandis).

Letní květena Koncem června kvete rozrazil klasnatý (Pseudolysimachion spicatum) a kolem poloviny července dochází k maximu jeho rozkvětu, kdy mnoha plochám dodávají stovky plně rozkvetlých rozrazilů zcela specifický charakter. V té době vrcholí i rozkvět smilu písečného (Helichrysum arenarium). V první polovině července kvete také ožanka kalamandra (Teucrium chamaedrys), divizna rakouská (Verbascum austriacum), šater zední (Gypsophila muralis), svízel syřišťový (Galium verum), třezalka tečkovaná (Hypericum perforatum), světlíky tuhé (Euphrasia stricta) nebo hvozdíky svazčité (Dianthus armeria).

Užitečné informace

Jméno odpovědné osoby: Roman Barták Jméno administrátora (kontaktní osoba): Roman Barták Email adresa:centrumep@email.cz

GPS pozice

N 49° 6.276', E 16° 15.569'
[GPX]

[MAPY.CZ]

Kontakty

Centrum environmentálních projektů, o. s.
Roman Barták
e-mail:centrumep@email.cz
http://